På vindsplanet visas en historisk exposé över sidenets historia från Kina till den svenska sidentillverkningen.


Om Sidenväveriets museum

Knut August Almgren fick år 1833 tillstånd att tillverka siden, madrassvävnader, sidenband samt sysilke. På elva år fyrdubblades produktionen, antalet anställda och vävstolar.

Idag drivs vårt museum av en stiftelse som har till uppgift att bevara mönsterteckningar och andra föremål för eftervärlden, samt vårda den 170-åriga maskinparken. På dessa gamla vävstolar görs än idag en liten produktion handvävt siden på samma sätt som förr.

Vår målsättning är att göra samlingar och miljö tillgänglig för både forskning och allmänhet.

4800 trådar. Film av Johanna Schartau

Från utställningen Urban Weft, Almgrens 2010

www.johannaschartau.se