NY UTSTÄLLNING!

CAROL CASSIDY LAO TEXTILES
Weaving contemporary Tradition
Vävning i samtida tradition
 
 
Vernissage lördag 2 september kl 15-17
Utställningen pågår tom 2 oktober