Temadagar

Från fabrik till arbetarhem 

- en temadag om industrialiseringens historia i Stockholm

Prova att leva en halvdag under 1800-talets industrialisering - från fabriksarbetet till arbetarhemmet.

Ni börjar dagen på Sidenväveriet med arbete i den kulturhistoriska vävsalen från 1862. Här får eleverna uppleva skolprogrammet Slit på fabrik: "Äkta barnarbete". Eleverna får prova på att "arbeta i fabriken" i en delvis dramatiserad workshop. I arbetslag får de sätta ihop broderikitt som sedan säljs till förmån för kampen mot barnarbete i världen. Efter programmet på Sidenväveriet undersöker ni industrialismen i en stadsvandring. Vi vandrar i industrikvarteren på Södermalm och besöker arbetarbostaden i Stadsmuseets museilägenhet på Stigberget, Blockmakarens hus.

Dagen är utformad som ett "Skapande skola"-program, vilket innebär att lärare och skolledare kan söka finansiering från Kulturrådet för genomförandet.

Ansökan om bidrag för läsåret 2023/24 söks under januari 2023. Programmet vänder sig till skolklasser i årskurs 7-9 och anknyter till det centrala innehållet i historieämnets kursplan (LGR22)

.

Upplägg för dagen

9.00-10.15: Almgrens sidenväveri, skolprogrammet "Äkta barnarbete."

I "Äkta barnarbete" får eleverna prova på hur det var att arbeta under industrialismen. Vi simulerar en fabrik, där alla elever har tydliga roller, och arbetar mot samma mål. "Fabriken" producerar broderikit som sedan säljs till förmån för att stoppa barnarbete i världen. Det kan vara stressigt vid det löpande bandet, men verkmästaren håller koll på tiden. Kanske kommer fackförbundet förbi och manar till strejk? Workshopen är praktiskt inriktad och syftar till att öka elevernas förståelse för arbetsförhållanden inom industrin i ett historiskt perspektiv.

10.15-10.30: Paus för mellanmål.

10.30-12.00: Stadsvandring med Stadsmuseet om industrialismen, med besök i Blockmakarens hus på Stigberget.

Kring Almgrens sidenväveri på Södermalm lever spåren från industrialismens epok. Vi vandrar i staden och funderar över hur industrialiseringen påverkade staden och människorna - och vad som lever vidare idag. Vi passerar byggnader och platser som berättar om 1800-talets stora tekniska och sociala förändringar. Stadsvandringen avslutas i Blockmakarens hus på Stigberget, där vi besöker ett arbetarhem inrett som på 1920-talet.

Praktisk information

Max antal elever: 30
Målgrupp: årskurs 7-9
Pris: 3000kr
Starttid: senast 10:30

Höstens temadagar är bokningsbara till och med 30/10 2023. Tillgängliga veckodagar är tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Kontakta Stadsmuseet i Stockholm för bokningar inför höstterminen 2023: boka.stadsmuseet@stockholm.se
För frågor om programmet, kontakta: pedagogik.stadsmuseet@stockholm.se