en-Slipsfabriken 14 sept – 31 okt 2020

15/09/2020

Under många år tillverkades slipsar vid Almgrens sidenväveri. Sidentygerna vävdes i fabriken på Repslagargatan medan själva slipssömnaden ägde rum uppe på vinden till kontorsfastigheten på Kornhamstorg 6.

Slips var länge ett obligatoriskt tillbehör för män i kostym. På Sidenväveriet var det dock inte så många som bar slips. Fabrikören och verkmästaren utgjorde få slipsprydda undantag på denna i övrigt kvinnodominerade arbetsplats. På senare tid har klädkoderna förändrats och tillfällena då slips är påbjudet är numera ganska få. Slipsar har blivit hyllvärmare i många mäns garderober. En del bevarar dem av emotionella skäl, som påminnelser av olika händelser eller perioder i livet. Andra gör sig av med sina slipsar, slänger dem eller skänker dem vidare.

Tidigare slängdes ingen textil. Under större delen av 1900-talet räknades textil som ett kapital inom alla samhällsklasser och man förvaltade det in till minst lilla bit. Av siden tillverkades exempelvis vackra lapptäcken och andra statusföremål. I takt med massproduktion och masskonsumtion ökade även det textila avfallet. Idag slänger vi 8 kg per person varje år, rakt i hushållssoporna.

Konstnärsduon Katarina Brieditis & Katarina Evans driver en textilateljé i Stockholm. De gör unika textiler i huvudsak av begagnade kläder och överskott från textilindustrin. Begagnade t-shirts och trasiga ylletröjor fick exempelvis nytt liv i projektet Re Rag Rug där 12 mattor skapades i 12 olika tekniker på lika många månader.

Nu har Sidenväveriet bjudit in Studio Brieditis & Evans att skapa en gestaltning i beredningsrummet.

Den här gången är materialet lyxigt, men precis som tidigare är det fråga om massproducerad och överbliven textil. Utgångspunkt är ett tusental kasserade företagsslipsar av siden som de fått i donation. Slipsar som under slutet av 1900-talet togs fram för att bäras av manliga tjänstemän i representationssyfte.

Den 14 september 2020 flyttar Studio Brieditis & Evans in på Sidenväveriet. En tillfällig ateljé upprättas och de kan börja sitt arbete på plats, publikt, under öppettider.

Den 3 oktober öppnar utställningen Slipsfabriken i samband med Sthlm Craft Week.

Under utställningsperioden skapas också på plats vad som kommer att bli Re Rag Rug Nr 15, denna gång av siden, i Skandinaviens enda aktiva sidenväveri.

Visioner/tankar från Studio Brieditis & Evans:

Med industrilokalens gamla maskiner som utgångspunkt gestaltar vi en fantasi kring hur sidenfabrikens maskiner möjligen kan ha använts och vad de kan åstadkomma.

Massproduktion, monotona upprepningar. För många av samma blir till överflöd, överblivet, över. Evighetsmaskiner som producerar och producerar. Drivremmar av slipsar, högar av slipsar, slipsar som droppar, sprutar och matas ut ur maskinerna. Kasseras, görs om och blandas ihop till mos eller aska? Återbrukas?

Kasserade slipsar får nytt liv genom textila experiment i Slipsfabriken.

Arbetet med utställningen kan följas på plats eller via sociala medier

https://www.instagram.com/almgren.sidenvaveri/

https://reragrug.blogspot.com/

Alla som vill välkomnas att bidra med egna avlagda sidenslipsar!

Slipsfabriken genomförs med stöd av: