en-Textil trilogi, del 1 "Människan"

18/03/2021

Textil trilogi är en serie om tre utställningar med nordiska samtidskonstnärer inom det textila fältet i ett samarbete mellan Fiber Art Sweden (FAS) och K A Almgren sidenväveri & museum. Vi planerar för en utställning om året i tre år. Första utställningen visas 27 mars - 15 maj 2021 på Sidenväveriet. 

Utställningen installeras på plats men är tillgänglig i digital form via våra sociala medier och hemsida. Så snart läget tillåter öppnar vi för fysiska besök.

Information om programaktiviteter hittar du här på vår hemsida och på Instagram och Facebook.

Textil trilogi, del 1 "Människan" börjar med tankar om textilens referenser till mänskliga erfarenheter. De verk som visas väcker empati, vi känner igen oss själva i till exempel Kari Steihaugs insamlade och ofullbordade stickningar. Allt som inte blir som man tänkt. Det handlar om längtan och sorg blandat med humor, kanske om undran över hur vi hamnade här. Anna Sjons Nilssons avklippta trådar är skoningslösa, ett dödsögonblick. Desto mer håller tråden samman i Liisa Hietanens realistiska porträtt av verkliga människor i hennes närhet. Under skinnet är vi alla lika. Med tunna skikt av trådar och organza gestaltar Helen Heldt Hortlund starka, sköra nebulosor eller virusodlingar.

Med utställningen Textil trilogi del 1 "Människan" skapas möten mellan de mänskliga erfarenheter som gestaltas i de fyra utställande konstnärernas verk och de mänskliga erfarenheter som så att säga sitter i väggarna i det gamla väveriet. Eller rättare sagt, spåren efter människorna som tidigare arbetat i väveriet syns överallt, i nötta golvbrädor, vävstolarnas lena träytor, i drivremmarnas lagningar och i lappen som fortfarande påminner om att vi inte ska glömma att släcka lyset.

Om F A S: Den ideella föreningen Fiber Art Sweden bildades i Stockholm 1998 och är ett nätverk av konstnärer som verkar med textila medel och metoder och som befrämjar diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären. 
fiberartsweden.nu


Lisa Hietanen, Anna och Edith

Helen Heldt Hortlund, Sfärer

Anna Sjons Nilsson, Det var en gång

Kari Steihaug, Arkiv: De Ufullendte 1998-2018
Foto: Espen Tollefsen. Tilhör: Nasjonalmuseet Oslo