Digitala lektionsupplägg

Företagskällan

Företagskällan som producerats av Centrum för Näringslivshistoria har samlat ett ekonomisk-historiskt material från hela Sverige. Där finns lektionsmaterial och färdigt lektionsupplägg om Sidenväveriets historia. Bland annat kan du läsa om industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen, olika företagsformer, marknadsföring av varor och tjänster.

Materialet på Företagskällans hemsida passar gymnasiet och grundskolan åk 7-9. Där kan du också läsa mer om innehåll och vilka av skolans kursplaner som berörs.

Till materialet om Almgrens sidenväveri på Företagskällan

Stockholmskällan

Stockholmskällan drivs av Stockholm stad, där finns material samlat om Stockholm och stockholmarnas historia. Almgrens sidenväveri figurerar i två färdiga lektionsmaterial.

Den första lektionen heter Källkritik på fabrik utgår ifrån den journalfilm om Sidenväveriet som producerades av Svensk Filmindustri 1943. Du kan också titta på filmen här på vår hemsida.

Den andra lektionen heter Jennys väska och tar avstamp i ett av museets föremål, en resväska som tillhört väverskan Jenny Lindberg (1873-1964). Lektionen innehåller källkritik och källhantering.

Materialet på Stockholmskällans hemsida om Sidenväveriet passar gymnasiet och grundskolan åk 7-9. Där kan du också läsa mer om innehåll och vilka av skolans kursplaner som berörs.

Till Källkritik på fabrik, åk 7-9

Till Källkritik på fabrik, gymnasiet

Till Jennys väska, åk 7-9

Lärarinformation

Vill du ha information om vad som händer på Sidenväveriet?

Anmäl dig till att få utskick från oss