Inför ditt besök

Bra att veta inför ditt besök:

  • Fabriksmiljön med sin maskinpark från 1800-talet är en arbetsplats med ömtåliga föremål. Var rädd om både dig och föremålen. Respektera avspärrningar och rör ej vävstolar eller andra maskiner. Om maskiner är igång är det viktigt att hålla avstånd.
  • Fotografera och filma gärna för eget bruk, men utan blixt.
  • Mat och dryck är inte tillåtet i väv- och utställningssalar.
  • Ytterkläder, ryggsäckar, paraplyer och annat skrymmande lämnar du i garderoben på plan 3. Garderoben är obevakad och Sidenväveriet tar inte ansvar för era värdesaker. 
  • Vi är rädda om våra golv så eventuella broddar får du ta av innan du går in.
  • Toaletter finns på plan 3.
  • Så hittar du hit
  • Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer


För dig som besöker Sidenväveriet med skolklass

Sidenväveriet är både ett museum och ett väveri som fortfarande är i bruk och därför är det viktigt att skolklasser som besöker oss gör det tillsammans med vuxna. 

Det finns tyvärr inget matsäcksrum, men det går bra att äta medhavd matsäck på vår innergård.