Väveriet idag

En aktiv textilfabrik mitt i Stockholm

K.A. Almgren sidenväveri är det enda ännu aktiva sidenväveri som finns kvar i Norden. Här vävs sidentyger och band på originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-talet. Det är också en plats för utställningar och program där det textila går som en röd tråd. Här möts samtid och historia. 

Sidenväveriet startade redan 1833, före industrialismens genombrott i Sverige, och dess historia belyser svensk textilindustris olika faser och utmaningar ända in i vår egen tid. I alla år har väveriet varit en kvinnoarbetsplats. 

Idag tillverkas nästan ingen textil i Sverige. Det är istället en inkomstkälla för kvinnor på andra sidan jordklotet. Sidenväveriet ger kunskap om textil- och klädindustrins roll i såväl Stockholms historia som i det moderna samhällets framväxt och visar kvinnors medverkan i denna utveckling. Att verka för en mer hållbar textil- och klädindustri globalt sett är en självklar utgångspunkt i v¨år verksamhet.

Väveriet

Besökare som kliver in i väveriet på plan 1 i fabriksbyggnaden på Repslagargatan 15 tror kanske först att de har rest tillbaka i tiden. Industrimiljön är visserligen intakt från slutet av 1800-talet, men vävstolarna är fortfarande igång och i lokalerna visas ibland textila konstutställningar. Snart blir de varse att det här är en plats där historia möter samtid.

För närvarande pågår en generationsväxling i väveriet. Hösten 2023 inledde Almgren sidenväveri & museum vävresidenset, Vävskifte - Almgren sidenväveri 3.0, i samarbete med Hantverksakademin i Stockholm. 

Under två år ges tre lärlingar möjlighet att lära sig hela framställningsprocessen från skiss till färdigt siden inom ramen för Almgrens sidenväveris verksamhet. 

Vårt mål är att ha en egen produktion av sidensjalar och sidenband för försäljning i väveriets butik. Vi kommer också att fortsätta med produktionen av sidentyger efter historiska förlagor. Specialbeställningar bedöms individuellt. Vid sidan om den egna tillverkningen förmedlar vi även band till ordenssällskap och andra sammanslutningar.

K.A. Almgren sidenväveri är Kunglig hovleverantör sedan 1844.   


Att sätta upp en sidenvarp

I filmen ser du Sidenväveriets förra väverska, Sonja Enbuske, sätta upp en varp.

Andra sidenväverier och sidenmuseer

Här är några sidenväverier och sidenmuseer i Europa, värda ett besök:

Antico Setificio Fiorentino (Florens, Italien)

Fondazione Lisio (Florens, Italien)

The Humphries Weaving Company Ltd. (Sudbury, England)

Macclesfield Silk Museum (Macclesfield, England)

Maison des Canuts (Lyon, Frankrike)

Museo Didattico della Seta (Como, Italien)

Tessitura Luigi Bevilacqua (Venezia, Italy)