Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Stiftelsen K.A. Almgren sidenväveri & museum värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR. Här vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Vi vill att du ska vara trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Du kan när som helst be oss att ta bort dina uppgifter.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se

Vilka uppgifter sparar vi?

Vi sparar personuppgifter, till exempel e-postadress, namn, telefonnummer och postadress när du själv har lämnat uppgifterna till oss. Det kan till exempel vara för att:

  • Du är med i någon av våra utskickslistor för lärare eller vernissageinbjudningar
  • Du har bokat en gruppvisning eller haft konferens hos oss
  • Du har sökt jobb hos oss
  • Du är återförsäljare av Almgrens tvättvål
  • Du har bidragit till våra samlingar med föremål, foton, arkivmaterial eller muntlig/skriftlig information.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra eller radera de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att kontakta oss

Om du är besökare på ett av våra arrangemang, så ska vi vid fototillfället där enskilda personer står i fokus, fråga om ditt samtycke. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar.

Kameraövervakning

Vi har tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholm att ha övervakningskameror och rörelsedetektorer i våra lokaler.

Frågor

Kontakta oss om du har frågor kring hur vi hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för att dataskyddsreglerna följs är:

Stiftelsen K.A. Almgren sidenväveri & museum
Repslagargatan 15 A
118 46 Stockholm
Telefon:08-642 5616
E-post: info@kasiden.se
Organisationsnummer 802411-8153.