Samlingar

Sidenväveriet förvaltar en unik samling föremål. Här finns vävstolar, hålkortskedjor, patronteckningar, arkivmaterial, sidensjalar och tyger med mera. 

På Repslagargatan finns de delar av samlingen som är i bruk. Övrigt förvaras i museimagasin. Det mesta av det som förvaras i magasin har aldrig tidigare visats och en del är ännu helt outforskat, såsom exempelvis arkivmaterialet om Almgrens Kappfabrik. 

Tack vare extra bidrag är delar av samlingen registrerad digitalt, men inte i en sökbar databas. Målsättningen är att samlingarna på sikt ska tillgängliggöras online i sin helhet för allmänhet och forskare.