Om oss

Stiftelsen

K. A. Almgren sidenväveri & museum (Sidenväveriet) är sedan 2002 en fristående stiftelse som har som ändamål att främja kulturminnesvård relaterad till industrihistoria genom att ansvara för, bevara, underhålla och för forskare och allmänhet tillgängliggöra K. A. Almgren sidenväveri i sina för ändamålet byggda lokaler på Repslagargatan 15 i Stockholm.

Stiftelsen erhåller stöd från Stockholms stad, Region Stockholm och Kulturrådet. Projektet Väva in genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden och Vävskifte med stöd av Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Brandkontoret samt Hantverksakademin (handledarbidrag).

K.A. Almgren Sidenväveri & Museum utsågs till Årets Arbetslivsmuseum 2024.

Styrelsen

Stiftelsens styrelse utgörs av personer med kompetens inom för Sidenväveriets verksamhet relevanta områden. Ordförande är Ann-Charlotte Backlund.

Personal

Sidenväveriet leds av VD/museichef fil. dr Anna Hedtjärn Wester.
Personalen består av en museipedagog, en museivärd i reception/butik samt en hantverkspedagog. 

Vänförening

Vänföreningen för K.A. Almgren sidenväveri & museum är en ideell förening med syfte att "stödja K.A. Almgren sidenväveri & museum genom att sprida kunskap om dess textila och historiska sammanhang". Det är en förening för dig som är speciellt intresserad av historiska textilier och hantverk, 1800-talets industrihistoria, och allt som har med silke och siden att göra!

Medlemsförmåner:

  • Gratis inträde på sidenväveri och museum
  • 10% rabatt i museibutiken
  • Möjlighet att delta i specialarrangemang för vänföreningen
  • Inbjudan till vernissage

Medlemsavgiften är 150 kr/kalenderår
Bankgiro 228-6722
Swish 123 65 30 638

För frågor kontakta vänföreningens ordförande Cecilia Candréus via e-post: almgrenssidenvanner@gmail.com

.