Skolprogram på Sidenväveriet

I våra nya skolprogram arbetar eleverna aktivt i workshops med praktiska och teoretiska övningar. Eleverna väver, utforskar och diskuterar. Programmen tar avstamp i en historisk bakgrund och knyter an till dagsaktuella ämnen som textilproduktion och konsumtion.

Bokningsbara program:

Tänk som en dator

Målgrupp: Årskurs F-klass - ÅK1
Tidsåtgång: 75 minuter
Pris: 750:-
Läroplanens ämnen: matematik, teknik, slöjd, historia, samhällskunskap.
Globala målen: Nummer 9 Innovationer, 4 God utbildning

Läs mer och boka

Väv för klimatet

Målgrupp: Årskurs 4-6
Tidsåtgång: Programmet är uppdelat i två moduler på 75 minuter som är bokningsbara separat eller i kombinerad, komprimerad form om 2,5 timmar.
Pris: 750:- per modul, 950:- vid bokning av båda modulerna.
Läroplanens ämnen: slöjd, samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap, historia.
Globala målen: Nummer 12 hållbar konsumtion och produktion
Observera att vävworkshopen endast kan bokas i halvklass.

Läs mer och boka

Slit på fabrik

Målgrupp: Årskurs 7-9, Gymnasiet Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a.
Tidsåtgång: Programmet är uppdelat i två moduler på 75 minuter som är bokningsbara separat eller i kombinerad, komprimerad form om 2,5 timmar.
Pris: 750:- per modul, 950:- vid bokning av båda modulerna.
Läroplanens ämnen: samhällskunskap, slöjd, historia, teknik.
Globala målen: Nummer 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs mer och boka

Kläder och konsekvens

Målgrupp: Gymnasiet
Tidsåtgång: Programmet är ca 90 minuter långt
Pris: 750:-
Läroplanens ämnen: matematik, teknik, Historia 2a, historia 2b kultur
Globala målen: Nummer 5 Jämställdhet, nummer 10 minskad ojämlikhet samt nummer 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Läs mer och boka