Historik

Fabriken är uppkallad efter Knut August Almgren som startade verksamheten. Han föddes 1806 i Västerås. 16 år gammal kom han till Stockholm och började arbeta på sidenfabriken Mazer & Co, där en storebror var delägare. Knut August blev en skicklig säljare. 

Blott 22 år gammal blev han lungsjuk och för att bli frisk reste han med sin arbetsgivares fartyg till södra Frankrike för en tids vistelse i det mer gynnsamma klimatet. Knut August blev lyckligtvis frisk, studerade franska och arbetade en tid på en sidenfabrik i Lyon. Där vävdes med en helt ny och toppmodern metod, jacquardteknik. 

Fransmännen ville inte sprida kunskapen om den nya tekniken till utländska konkurrenter, men Knut August övertygade dem om att han var fransman och fick därför möjlighet att studera och dokumentera den nya tekniken. När han var fullärd åkte han hem. I bagaget hade han ett antal nedmonterade jacquardmekaniker som han olovandes smugglade med sig.

Sidenfabrikör

År 1833 startade han sin egen firma och började tillverka sidentyger med jacquardteknik i små lokaler vid Mosebacke torg på Södermalm i Stockholm. Verksamheten startade i en tid när sidenindustrin var på tillbakagång. Det fanns visserligen 21 andra sidenfabriker i Stockholm vid denna tid, men det var en halvering jämfört med 1700-talet. 

Trots det gick det bra för K A Almgren som redan 1844 utnämndes till Kunglig Hovleverantör. Konkurrenterna föll bort en efter en, från 1869 fanns det endast två sidenfabriker i Stockholm. På 1870-talet nådde firman sin höjdpunkt med produktion i fyra olika fastigheter. Av de mer än 280 anställda var de allra flesta kvinnor som arbetade som väverskor, varperskor, vinderskor, spolerskor och franserskor. Största produkten var sidensjalar som efterfrågades av kvinnor i hela landet. Från 1904 var Almgrens sidenväveri det enda kvarvarande sidenväveriet i Stockholm.

Nya verksamhetsgrenar

Minskad efterfrågan på sidentyger ledde till att Almgrens breddade sin verksamhet och började med grosshandel och klädtillverkning. 1895 började man sy slipsar och under 1900-talet bildades Almgrens Kappfabrik, Almgrens Kravattfabrik, Almgrens Konfektion, Almgrens Manufaktur och Almgrens Agentur. 

Under 1900-talet drevs sidenväveriet och de olika bolagen inte längre av familjen Almgren utan av en av firmans kontorsanställda Viktor Brattberg och hans fyra söner.

Ändrade förutsättningar och nystart

I samband med den så kallade TEKO-krisen (Textil- och konfektionskrisen) stängdes de olika bolagen ner. Många svenska textilföretag tvingades lägga ner eller flytta sin produktion utomlands under 1950-70-talet när konkurrensen från billigare importerade varor blev för stor.

År 1974 stängdes Almgrens sidenväveri, men endast tillfälligt skulle det visa sig. Väveriet startades igen 1991 av Oscar Almgren. År 2002 ombildades verksamheten till en fristående stiftelse med stöd från Stockholms stad och Region Stockholm.

Väveriet förr

Bilder från Stockholms Stadsmuseums digitala arkiv visar arbetet på Sidenväveriet.