Föreläsningar

K. A. Almgren sidenväveri och 1900-talet

Vårens föreläsningsserie på Sidenväveriet, i samarbete med Folkuniversitetet, fokuserar på vad som hände på 1900-talet när sidenproduktionen går ner för K. A. Almgren sidenväveri och nya bolag bildas. 

Alla föreläsningar är kl 18.00. Vi har extraöppet 16-18 och fri entré från 17.30.
Föreläsningarna är kostnadsfria och bokas på Folkuniversitetets hemsida.

Torsdagen 19 januari

Kappor och aftonklänningar i Almgrens historia

K. A. Almgren sidenväveri var länge landets ledande producent av sidentyger. Hur hanterade ett traditionstyngt väveri en textilbransch i omvandling samtidigt som efterfrågan på sidentyger minskade?

Historikern Karin Carlsson tar oss med på en vandring genom K. A. Almgrens senare historia och öppnar dörren till en för företaget nygammal konfektionsvärld. 1945 startade Almgrens en rad mindre bolag där produktionen av smala slipsar, vardagsdräkter och glittrande aftonklänningar stod i centrum. Konkurrensen var dock hård, inte minst då större konfektionsföretag satsade på storskalighet. Men även om de Almgrenska bolagen fick en relativt kort livstid bär de på både viktiga och spännande berättelser om vår textil- och konfektionshistoria. I anslutning till föredraget kommer modevetaren Julia Bengtsson att visa och berätta om Ingrid Brattbergs aftonklänning som Almgren sidenväveri och museum nyligen fått som gåva.

Karin Carlsson är fil. dr. i historia med forskningsintresset riktat bland annat mot arbete, urbanhistoria och materialitetsstudier. Hon disputerade 2014 på avhandlingen Den tillfälliga husmodern. 2020 publicerades boken Kvinnosaker: ett sekel kvinnohistoria genom 50 föremål. Utöver detta har hon skrivit en rad artiklar och bidragit i ett flertal antologier. Nu arbetar hon på en publikation med anknytning till Almgren sidenväveri och museums nya utställning Fabriken. Julia Bengtsson är fil. mag. i modevetenskap och går nu sista året på Masterprogrammet i ABM, med inriktning Musei- och kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet. Julia har under hösten 2022 praktiserat på Almgren sidenväveri och museum och har specifikt arbetat med Ingrid Brattbergs aftonklänning.


Torsdagen 16 februari

Sidenband - "en bärande del" av ordenstecknet

Almgren sidenväveris produktion under 1900-talet bestod till största delen av band. Band vävda i silke eller konstsilke. Beställarna var till stor del ordenssällskap vars olika band hade flera funktioner.

Ursprungligen bars ordensinsignier hängande från kedjor men under 1500-talet börjar ordenstecken istället att bäras i sidenband. Genom århundradena uppkom fler ordnar och ordensklasser och de behövdes kunna skiljas ut från varandra, i det fick sidenbanden en viktig roll. Dagens sätt att bära ordenstecken härstammar från den tradition som utvecklades under 1800-talets senare hälft. Tom Bergroth tar oss med in ordenssällskapens kodade värld att bruka sidenband med vidhängande insignier.

Tom Bergroth är forskare och tidigare ordensintendent vid Kungl. Maj:ts Orden (2004-2021). Han har arbetat som museiintendent vid Åbo landskapsmuseum (numera Åbo museicentral, Finland) med ansvar för de dräkthistoriska samlingarna samt Åbo stads historiska museums mynt- och medaljkabinett

Boka på Folkuniversitetet: Sidenband - "en bärande del" av ordenstecknet


Torsdagen 16 mars

Maja Sjöström och tyget till Prinsens Galleri

När Stockholms stadshus stod klart 1923 glänste bänkar och stolar i Prinsens galleri av ett tyg vävt på Almgrens sidenväveri. Ett randigt tyg som för tankarna till såväl empirstilen som till bolstervar.

Maja Sjöström var den textilkonstnär som kom att få det prestigefulla uppdraget att ta fram textilierna till det nya stadshuset i Stockholm vid 1900-talets början. Ragnar Östberg var arkitekten bakom byggnadsverket och de hade ett nära samarbete. Det var många som ledde det stora arbetet med stadshuset men Maja Sjöström var den enda kvinnan. De flesta sidentygerna som togs fram vävdes på Lugi Bevilacqua i Venedig men ett av dem framställdes på Almgrens sidenväveri. Det vävdes av Jenny Lindberg. I anslutning till föredraget kommer Tove Karlsson att berätta om väverska Jenny Lindberg.

Föreläsaren Gunnel Lindelöv har en fil. kand. i konstvetenskap från Uppsala universitet och flera års praktisk textil utbildning. Hon har under ett långt yrkesliv varit verksam vid Liljevalchs konsthall där hon bland annat har lett arbetet att digitalisera konsthallens arkiv. Tove Karlsson har en masterexamen i historia och tjänstgör på Almgren sidenväveri och museum som museipedagog

Boka på Folkuniversitetet: Maja Sjöström och tyget till Prinsens Galleri  


Torsdagen 20 april

Huvudsaken - sjalen vs hatten

I slutet av 1800-talet gör hatten sitt starka intåg som huvudbonad och modeaccessoar. Den hade funnits förr men nu blev den alltmer populär och konkurrerade så småningom ut sidensjalen.

Om hattens historia från 1800-talets slut och framåt berättar Ann-Sofie Morin och Markus Morin från det anrika företaget CTH Ericson i Borlänge. Vad var det med hatten och mössan som gjorde dem så omtyckta och efterfrågade? Vi får följa hatten främst genom CTH Ericsons egen historia. En företagsberättelse som startade 1885 men med rötter ner i 1700-talet och som fortfarande drivs som ett familjeföretag.

Föreläsarna Ann-Sofie Morin och Markus Morin äger och driver CTH Ericsons Hattfabrik i Borlänge.

Boka på Folkuniversitetet: Huvudsaken - sjalen vs hatten