Nu startar vår lärlingsutbildning i jacquardvävning

22.08.2023

Den 29 augusti 2023 påbörjar tre lärlingar från Hantverksakademin en 2-årig yrkesutbildning inom jacquardvävning i siden vid K. A. Almgren sidenväveri. Ett kvalificerat team av externa handledare kommer att lära ut alla moment inom handvävning och maskinvävning vid Sidenväveriets 150 år gamla maskinpark.

Ett aktivt väveri är avgörande för att säkerställa det immateriella kulturarvet, alltså kunskapen att väva vid de gamla jacquardmaskinerna. Arbetet att hitta en långsiktig lösning intensifierades när den tidigare vävaren gick i pension. Lärlingsutbildningen Vävskifte är en unik satsning som bara ges vid detta enda tillfälle.

K. A. Almgren sidenväveri erhåller verksamhetsbidrag från Stockholms stad och Region Stockholm. Men utan extra ekonomiskt stöd från flera håll hade utbildningen inte kunnat genomföras. Sidenväveriet tackar Stiftelsen Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Brandkontoret och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ekonomiskt bidrag från Gudrun Sjödén Foundation hjälpte oss att iordningställa väveriet inför starten.