Kulturnatten 20 april - Vi är med!

20.03.2024

Välkommen till en kväll på sidenväveriet! 

Träffa Jacquard, var med på en kort visning i sidenväveriet eller få tygfrossa i utställningen Fabriken på vinden. Du kommer väl förbi? Vi har öppet hus, visningar och programpunkter från 18-24.

Se vårt program, och alla andra spännande saker att se och göra i Stockholmsnatten på Kulturnattens hemsida.

Kulturnatt Stockholm