Tf museichef under ett år

01.04.2022

Välkommen till Sidenväveriet Mari-Louise Franzén! Sidenväveriets chef Anna Hedtjärn Wester kommer att vara tjänstledig under ett år från och med i dag och lämnar över till tf museichef Mari-Louise Franzén. 

Mari-Louise är textilhistoriker med många års erfarenhet av museiarbete från Historiska museet i Stockholm och Hälsinglands museum i Hudiksvall.