Väva in - ett samverkansprojekt för skola och museum

23.11.2020

Sidenväveriets unika miljö och samling är utgångspunkten för det 3-åriga projekt som tar sin början nu. Elever och lärare ska tillsammans med museipersonal utforma 4 olika skolprogram med koppling till skolans läroplan och Agenda 2030. 

Under arbetets gång blandas teori och praktik och historiska perspektiv med dagsaktuella frågor om hållbarhet, arbetsvillkor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Elever kommer att medverka i olika delar av museets verksamhet, bland annat som guider. Till projektet knyts museer och föreningar från olika delar av landet samt flera arvsfondsprojekt som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Hantverkspedagog Anny Liivamäe med sidenväveriets nya vävstol.

Skolprogrammen kommer att bli en del av museets ordinarie utbud och flera av samverkansparternas ordinarie verksamhet efter projektets slut. Det material som tas fram kommer att fortsatta vara tillgängligt för nedladdning via webben och programmen kommer även framöver att spridas nationellt för användning vid skolor och museer.

Projektgruppen på Sidenväveriet består av museichef Anna Hedtjärn Wester och hantverkspedagog Anny Liivamäe.

Projektet Väva in genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Samverkansparter: Norrköpings stadsmuseum, Rydals museum, Sveriges konsumenter, Spilloteket, Stadsmuseet i Stockholm, Stockholms kvinnohistoriska, Stockholmskällan, Modevetenskapen vid Stockholms universitet, Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.