Vill du bli sidenvävare?

13.12.2022

Hösten 2023 inleder Almgren sidenväveri & museum vävresidenset, Vävskifte - Almgren sidenväveri 3.0, i samarbete med Hantverksakademin i Stockholm. Under två år ges tre lärlingar möjlighet att lära sig hela framställningsprocessen från skiss till färdigt siden inom ramen för Almgrens sidenväveris verksamhet. Vävning praktiseras på sidenväveriets jacquard- och bandvävstolar. Praktikperioder förläggs också hos annat sidenväveri eller sidenvävare i Europa. De vävteoretiska delarna hålls till största delen på sidenväveriet.

Förkunskaper: minst två års vävutbildning eller motsvarade kunskap

Intresseanmälan senast: 19 februari 2023

Utbildningsstart: höstterminen 2023

Vi tillämpar antagning efter personlig intervju.

För mer information:
Kontakta tf museichef Mari-Louise Franzén, 070 770 98 72, mari-louise.franzen@kasiden.se


Om Hantverksakademin i Stockholm
Hantverksakademin i Stockholm har tagit det bästa från århundraden av hantverksutbildning och anpassat till nutid. Hantverksakademins lärlingsutbildning präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. I hela utbildningen är arbetslivet och aktuell bransch högst närvarande. Här utbildas du för ett yrke, inte för ett företag. På Hantverksakademin tillbringar du 80 procent av lektionstiden i en ateljé eller verkstad, i detta fall Almgrens sidenväveri. Där får du lära dig yrket på riktigt. Övriga 20 procent har du teoristudier på Hantverksakademin för att bli en duktig företagare.

Att vara lärling innebär att du lär yrket av en erfaren hantverkare. Med dina förkunskaper ska du med handledning kunna delta i den produktion som sker på arbetsplatsen. Allt eftersom yrkeskunskaperna utvecklas och fördjupas får du som lärling mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter och efter avslutad utbildning ska du kunna få arbete inom ditt yrke eller starta eget.

Utbildningen motsvarande 400 yrkeshögskolepoäng och leder till en yrkeshögskoleexamen i aktuellt hantverksyrke. Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigad.

Mer information: www.hantverksakademin.se

Kontakt: info@hantverksakademin.se