Textil trilogi

Textil trilogi del 3 – omvägar

Textil samtidskonst 31 mars – 6 maj 2023. Vernissage 31 mars kl 16 – 18

Textil trilogi är en serie om tre utställningar med nordiska samtidskonstnärer inom det textila fältet i ett samarbete mellan Fiber Art Sweden och K. A. Almgren sidenväveri & museum.

Del 1 i trilogin (maj 2021) hade "människan" som underrubrik, med tanke på människans beroende och nära erfarenheter av textila material och praktiker. Del 2 i trilogin (oktober 2021) hade underrubriken "en viss kontroll", vilket tog avstamp i väveriets absoluta anspråk på kontroll i produktionslinjen, och vidare över till de mänskliga behoven av att uppleva kontroll över sitt liv. Del 3 har underrubriken "omvägar", vilket anspelar på den organiska textilen – det icke-linjära. Nästan allt böjer och kurvar sig i naturen, så även det mänskliga psyket och tankeverksamheten.

Curator Anna Wolgers och Fiber Art Sweden bjuder till den sista delen i trilogin in tre konstnärer: Britta Carlström och Eva Mozard och Kari Hjertholm

Utställningen genomförs med stöd från Stockholms stad och Kulturrådet.

 

Britta Carlström

Brita Carlström: Guldglas, detalj

Eva Mozard

Eva Mozard: Ultima agua

Kari Hjertholm

Kari Hjertholm: Søyle (pelare), detalj

Textil trilogi del 2 - en viss kontroll

Textil samtidskonst - 7 oktober - 12 november 2022

Textil trilogi är en serie om tre utställningar med nordiska konstnärer inom det textila fältet i ett samarbete mellan Fiber Art Sweden och K A Almgren sidenväveri & museum. Del 1 i trilogin (maj 2021) hade människan som underrubrik, med tanke på människans beroende och nära erfarenheter av textila material och praktiker. Del 3 i trilogin planeras visas april-maj 2023.

Den textila praktiken kräver ett visst mått av kontroll, inte minst vid ett sidenväveri som KA Almgren. Tusentals trådar har sin rätta plats och sin specifika funktion i den stora väven. Det finns ett system, en ordning - en plats för allt. Läget är under kontroll, som det verkar.

Fiber Art Sweden bjuder in fem konstnärer som på olika sätt inkluderar idén om ordning i sina arbeten.

Ebba Anderssonbor och arbetar i Malmö
kandidatexamen i textilkonst, HDK-Valand 2021.

" Med hjälp av en manuell stickmaskin skapar jag bilder i intarsia. Bilderna föreställer ett rum, abstraktioner av ett arbetsliv och digital teknik."

Emilia Elfvik, bor och arbetar i Göteborg
Textilhögskolan Borås, 2015, MFA Applied Arts and Design, Textile- Body-Space, Hdk-Valand, Steneby. 2020
" I en utforskande och experimentell process söker jag enkla principer i komplexa textila tekniker, för att omarbeta och utmana upplevelsen av textila material, objekt och processer. Mitt arbete Pushing Embroidery var ett av de vinnande bidragen i Ung Svensk Form 2020"

Heli Tuori Luutonen, bor och arbetar i Helsingfors, Finland
Konstindustriella högskolan, Helsingfors, - 81
"Jag har ställt ut mina verk i Finland och utomlands, tex som årets textilkonstnär deltog jag i Finsk Formgivare 2011 utställning, som visades även på Stockholms Finlands-institut. Flera mångåriga konstnärsstipendier från Finska staten och Finska kulturfonden har möjliggjort att jag har kunnat koncentrera mig långsiktigt på mitt konstnärligt arbete."

Tomas Robefelt, bor och arbetar i Stockholm
Textilhögskolan Borås, HDK Göteborg
"Min grund är textila tekniker men de senaste åren har jag utforskat papper, bokbinderi och lådor, både hantverksmässigt och konstnärligt. Områden jag arbetat mycket med är stickad och valkad ull samt shibori, en reservagefärgnings¬teknik i japansk tradition. Jag har ställt ut i Sverige, Mexiko och Kina. Senaste utställningen var Papper! på Sadelmakarlängan, Österbybruk."

Grethe Wittrock, bor och arbetar i Köpenhamn och på Gunderslevholm, Danmark
Danmarks Designskole
Kyoto Seika University, College of Fine Art, Japan 1992
"Grethe Wittrock är en internationellt erkänd textilkonstnär. I USA representeras hon av Browngrotta Arts Gallery. Hon har erhållt ett 3-årigt abetsstipendium från Statens Kunstfond, hon har varit på artist in residence i New York och i Washington DC på Halcyon Arts Studio. Senast har Grethe Wittrock arbetat på Bruunshaab Gl. Papirfabrik i Viborg där hon skapat verk av papper, jord och växter inför en soloutställning, At slå rødder, på den arbejdende museums-fabrik."

Curator är Anna T Wolgers
konstnär, medlem i Fiber Art Sweden, professor i Textilkonst på HDK-Valand 2014-2022
" I mitt arbete som professor på Hdk har jag mött så många studenter och haft så många intressanta och utvecklande samtal om konst och konsthantverk. Det har påverkat mig, och jag känner mig alltmer upptagen av att undersöka och förstå den materialbaserade konstens betydelse i våra liv. Det är meningsfullt att skapa konstnärliga sammanhang för både konstnärer och publik. Vi berikar oss, sinnligt och intellektuellt."


Genomfört med stöd av Stockholms stad

Textil trilogi, del 1 - människan

Textil samtidskonst 27 mars - 12 juni 2021

.

Textil trilogi är en serie om tre utställningar med nordiska samtidskonstnärer inom det textila fältet i ett samarbete mellan Fiber Art Sweden (FAS) och Almgrens Sidenväveri.

Att välja ett industrihistoriskt museum, och ett fortfarande fungerande väveri, som inramning till en konstutställning ställer förväntningar på kontext och konstnärlig avsikt. Om man är oförsiktig skulle miljön kunna beskrivas som romantisk, men då glömmer man vad som utspelats här: de slamrande vävstolarna, hettan och kylan, värkande kroppar, skickligheten och fingerfärdigheten.

Att väva, liksom många andra textila metoder, inkluderar en rytm, en rytm i själva görandet, ett upprepande, ofta monotont. Det finns en kontinuitet, dels mekanisk, men också i överförandet av kunskap som sträcker sig över långa tider, årtusenden till och med.

Vår berättelse, om det nu alls är en berättelse, ligger närmare i tid. Ändå går det inte att undgå att allt vi gör länkar till historien. Trilogi förknippas oftast med något litterärt, med något textbaserat. Text och textil härstammar från samma ord, det latinska te'xo med betydelsen 'väva'. Vi är inne på ett spår här.


Textil trilogi del 1 har "människan" som tema, vilket förstås är ett jättelikt ämne, men när det kommer till textila material och metoder så är det naturligt att börja i den änden. Textilen är sammanlänkad med sinnena, med kroppen, huden - beröring. Den textila hanteringen är också starkt förknippad med tänkandet, beräkningar och teknik - kunskap. Textil som kunskap och upplevelse är en betydande del av vår civilisations utveckling, alltsedan då ett redskap som nålen prövades fram av istidens uppfinnare.

Textil som konstnärligt medium lämpar sig för tematiken "människan" med sina konnotationer till kropp och intelligens. Därtill står vi som livs levande exempel på detsamma och betraktar verken. Vad konstnärernas avsikt än var att gestalta så kommer vi inte undan som betraktare. Vi kan anstränga oss olika för att tränga in under ytan, att se ur olika perspektiv eller försöka förstå. Vi har olika mycket tålamod, kunskap och öppet sinne eller intresse. Om det nu är en berättelse, första akten i ett drama, eller om det är ett konstaterande, en tablå, en vision i konstnärlig dräkt som Textil trilogi del 1 försöker förmedla, så är det din blick som till sist avgör. Vad du än ser eller upplever så är det rätt. Det är konstens privilegium, att inte avkrävas på facit, på korrekt svar.

De verk som visas nu, våren 2021, på KA Almgrens sidenväveri & museum väcker empati, vi känner igen oss själva i till exempel Kari Steihaugs insamlade och ofullbordade stickningar. Allt som inte blir som man tänkt.

Det handlar om längtan, sorg blandat med humor, kanske om undran över hur vi hamnade här.

Textil hantering innehåller så många metaforer, själva hantverket, dvs metoden, är ett språk i sig. Anna Sjons Nilssons avklippta trådar är skoningslösa, ett dödsögonblick. Desto mer håller tråden samman i Liisa Hietanens realistiska porträtt av verkliga människor i hennes närhet - Weijo sitter i varselväst och håller ihop genom virkningens enda tråd.

Under skinnet är vi alla lika. Med tunna skikt av trådar och organza gestaltar Helen Heldt Hortlund något jag skulle vilja kalla ömma punkter, eller kanske kritiska punkter - starka, sköra nebulosor eller virusodlingar.

Curatorer för utställningarna är:
Sonja Löfgren-Birch - Konstnär, medlem i Fiber Art Sweden
Anna T Wolgers - Konstnär, medlem i Fiber Art Sweden, professor i textilkonst HDK-Valand

Med stöd från Stockholms stad, Iaspis - Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Kulturrådet och Estrid Ericsons stiftelse.

Guidade visningar på Instagram

I korta live-visningar på svenska, engelska och finska har Sonja Löfgren-Birch, en av curatorerna för utställningen, visat och berättar om verken i utställningen. Missade du dem? Då kan du titta här.

Visning av Textil trilogi del 1 - människan

Guided tour of Textile trilogy part 1 - Humankind

Suomenkielinen opastus näyttelyyn Tekstiilitrilogia osa 1 - ihminen