Textil trilogi

Textil trilogi är en serie om tre utställningar med nordiska samtidskonstnärer inom det textila fältet i ett samarbete mellan Fiber Art Sweden (FAS) och Almgrens Sidenväveri.

Att välja ett industrihistoriskt museum, och ett fortfarande fungerande väveri, som inramning till en konstutställning ställer förväntningar på kontext och konstnärlig avsikt. Om man är oförsiktig skulle miljön kunna beskrivas som romantisk, men då glömmer man vad som utspelats här: de slamrande vävstolarna, hettan och kylan, värkande kroppar, skickligheten och fingerfärdigheten.

Att väva, liksom många andra textila metoder, inkluderar en rytm, en rytm i själva görandet, ett upprepande, ofta monotont. Det finns en kontinuitet, dels mekanisk, men också i överförandet av kunskap som sträcker sig över långa tider, årtusenden till och med.

Vår berättelse, om det nu alls är en berättelse, ligger närmare i tid. Ändå går det inte att undgå att allt vi gör länkar till historien. Trilogi förknippas oftast med något litterärt, med något textbaserat. Text och textil härstammar från samma ord, det latinska te'xo med betydelsen 'väva'. Vi är inne på ett spår här.

Curatorer för utställningarna är:
Sonja Löfgren-Birch - Konstnär, medlem i Fiber Art Sweden
Anna T Wolgers - Konstnär, medlem i Fiber Art Sweden, professor i textilkonst HDK-Valand

Med stöd från Stockholms stad, Iaspis - Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Kulturrådet och Estrid Ericsons stiftelse.

Guidade visningar på Instagram

I korta live-visningar på svenska, engelska och finska har Sonja Löfgren-Birch, en av curatorerna för utställningen, visat och berättar om verken i utställningen. Missade du dem? Då kan du titta här.

Visning av Textil trilogi del 1 - människan

Guided tour of Textile trilogy part 1 - Humankind

Suomenkielinen opastus näyttelyyn Tekstiilitrilogia osa 1 - ihminen

Textil trilogi, del 1 - människan

Textil samtidskonst 27 mars - 12 juni 2021

.


Textil trilogi del 1 har "människan" som tema, vilket förstås är ett jättelikt ämne, men när det kommer till textila material och metoder så är det naturligt att börja i den änden. Textilen är sammanlänkad med sinnena, med kroppen, huden - beröring. Den textila hanteringen är också starkt förknippad med tänkandet, beräkningar och teknik - kunskap. Textil som kunskap och upplevelse är en betydande del av vår civilisations utveckling, alltsedan då ett redskap som nålen prövades fram av istidens uppfinnare.

Textil som konstnärligt medium lämpar sig för tematiken "människan" med sina konnotationer till kropp och intelligens. Därtill står vi som livs levande exempel på detsamma och betraktar verken. Vad konstnärernas avsikt än var att gestalta så kommer vi inte undan som betraktare. Vi kan anstränga oss olika för att tränga in under ytan, att se ur olika perspektiv eller försöka förstå. Vi har olika mycket tålamod, kunskap och öppet sinne eller intresse. Om det nu är en berättelse, första akten i ett drama, eller om det är ett konstaterande, en tablå, en vision i konstnärlig dräkt som Textil trilogi del 1 försöker förmedla, så är det din blick som till sist avgör. Vad du än ser eller upplever så är det rätt. Det är konstens privilegium, att inte avkrävas på facit, på korrekt svar.

De verk som visas nu, våren 2021, på KA Almgrens sidenväveri & museum väcker empati, vi känner igen oss själva i till exempel Kari Steihaugs insamlade och ofullbordade stickningar. Allt som inte blir som man tänkt.

Det handlar om längtan, sorg blandat med humor, kanske om undran över hur vi hamnade här.

Textil hantering innehåller så många metaforer, själva hantverket, dvs metoden, är ett språk i sig. Anna Sjons Nilssons avklippta trådar är skoningslösa, ett dödsögonblick. Desto mer håller tråden samman i Liisa Hietanens realistiska porträtt av verkliga människor i hennes närhet - Weijo sitter i varselväst och håller ihop genom virkningens enda tråd.

Under skinnet är vi alla lika. Med tunna skikt av trådar och organza gestaltar Helen Heldt Hortlund något jag skulle vilja kalla ömma punkter, eller kanske kritiska punkter - starka, sköra nebulosor eller virusodlingar.