Från fabrik till arbetarhem – ett Skapande skola-projekt

13.12.2022

I samarbete med Stadsmuseet i Stockholm presenterar vi en tema-halvdag om industrialismen för årskurs 7-9. Premiär i april 2023!

Hur var det att leva under industrialismen på 1800-talet? Hur var det att jobba i fabrik? Hur förändrades staden och samhället och hur bodde man? I april 2023 finns möjlighet för elever och lärare att delta i en spännande halvdag om industrialismen, med Sidenväveriet och Stadsmuseet i Stockholm. Under temadagen får eleverna prova på att arbeta i fabriken, följa med på en stadsvandring i industrialismens Stockholm och besöka Blockmakarens hus, ett arbetarhem från 1920-talet.

Upplägget är ett så kallat Skapande Skola-projekt, vilket innebär att skolor och lärare kan söka ekonomiskt bidrag från Kulturrådet för avgiften. 

Läs mer under Temadagar