Väva in - om våra nya skolprogam

Sidenväveriet utvecklar nya skolprogram! Hösten 2020 startade projektet Väva in med stöd från Allmänna arvsfonden. Under projektets tre år ska vi ta fram fyra nya skolprogram för grundskolan och gymnasiet tillsammans med elever och lärare i våra fokusklasser. Elever kommer att medverka i olika delar av museets verksamhet, bland annat som guider.

Sidenväveriets långa historia som textilindustri och kvinnoarbetsplats ger historiska perspektiv på dagens textila produktion och konsumtion och Agenda 2030. Här möts historia och samtid.


Väv för klimatet 

Just nu utformar vi det första skolprogrammet som går under namnet Väv för klimatet. Det gör vi tillsammans med elever i åk 6 och slöjdlärarna på Hammerstaskolan i Botkyrka kommun. Vi har satt upp en ny vävstol i vår vävsal med bomullsmattvarp. Där ska eleverna få väva trasmattor och ett första besök hos oss är planerat i maj. Tillsammans med vår fokusklass ska vi utforska hantverkets betydelse för industrialismens utveckling och vad vi kan göra för att textilproduktionen och konsumtionen ska bli mer hållbar.

Kontakt

Hantverkspedagog Anny Liivamäe, anny.liivamae@kasiden.se

Samarbeten

I projektet har vi flera samarbetsparter som på olika sätt bidrar till innehållet: Norrköpings stadsmuseum, Rydals museum, Sveriges konsumenter, Spilloteket, Stadsmuseet i Stockholm, Stockholms kvinnohistoriska, Stockholmskällan, Modevetenskapen vid Stockholms universitet, Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.


Lärarinformation

Vill du ha information om vad som händer på Sidenväveriet?

Anmäl dig till att få utskick från oss