Väva in - om våra nya skolprogam

Sidenväveriet utvecklar nya skolprogram! Hösten 2020 startade projektet Väva in med stöd från Allmänna arvsfonden. Under projektets tre år ska vi ta fram fyra nya skolprogram för grundskolan och gymnasiet tillsammans med elever och lärare i våra fokusklasser. Elever kommer att medverka i olika delar av museets verksamhet, bland annat som guider.

Sidenväveriets långa historia som textilindustri och kvinnoarbetsplats ger historiska perspektiv på dagens textila produktion och konsumtion och Agenda 2030. Här möts historia och samtid.


Väv för klimatet 

Det första skolprogrammet går under namnet Väv för klimatet. Det gör vi tillsammans med elever i åk 5 och lärare på Hammerstaskolan i Botkyrka kommun. Tillsammans med vår fokusklass ska vi utforska vårt förhållande till textilier på 1800-talet och idag, och vad vi kan göra för att textilproduktionen och konsumtionen ska bli mer hållbar.

Väv för klimatet lägger stor tyngdpunkt på att väcka elevernas medvetenhet om konsumtion, hållbarhet och återbruk genom praktisk vävning och teoretiska övningar.

I vår vävsal har vi satt upp en ny vävstol med bomullsmattvarp. I oktober 2021 påbörjade vår samarbetsklass en trasmatta som vävs av elevernas avlagda kläder. Mattorna som vävs inom Väv för klimatet har ett årligt tema som bestäms av vår samarbetsklass. Temat är formulerat som ett krav på förändring riktat till en makthavare. Årets tema är "Du får mattan om du lovar att lägga några kronor extra när du köper in tyg", ett tydligt krav på makthavaren att se över organisationens inköp och inte jaga efter de billigaste textilierna.

Alla klasser som bokar Vävworkshopen inom programmet Väv för klimatet bidrar till väven av mattan, där alla elever sätter sin prägel med egna, avlagda kläder, precis som en namninsamling.

Mot slutet av läsåret ställs årets matta ut på Sidenväveriet och vår samarbetsklass bjuder in en utvald makthavare på vernissage. Mattan kommer att lämnas till gästen samman med elevernas krav. Året därpå måste makthavaren redovisa hur hen har arbetat för att tillgodose kravet. Har målen inte uppnåtts tar eleverna tillbaka sin matta, och drar därmed undan mattan för makthavaren!

Industrialismen

Program nummer två, som vi arbetar med under hösten 2021, behandlar temat industrialismen, och sträcker sig från K.A. Almgrens sidenfabrik på Repslagargatan under 1800-talet till elevernas egen samtid. Det vänder sig till högstadiet och tas fram i samarbete med elever och lärare på Åsö grundskola. I programmet vill vi erbjuda skolor en möjlighet att "komma nära" människorna som levde och arbetade under industrialismen i Stockholm.

 I vår bevarade fabrik från 1860-talet står eleverna plötsligt mitt i samma miljö som hundratals väverskor arbetade i. Med hjälp av historiska källor får de upptäcka fabriken och "lära känna" några av de många människorna som figurerade på sidenväveriet.

Programmet fokuserar på individuella människoöden under perioden och för att få ut mest av det rekommenderar vi att klassen hunnit gå igenom industrialismen som epok i lite större drag. Programmet är framtaget med fokus på Agenda 2030 och de 17 globala målen, och eftersträvar en tydlig samtidskoppling med arbetsvillkor inom textilindustrin då och nu som gemensam nämnare.


Kontakt

Museipedagog Tove Karlsson, tove.karlsson@kasiden.se

Samarbeten

I projektet har vi flera samarbetsparter som på olika sätt bidrar till innehållet: Norrköpings stadsmuseum, Rydals museum, Sveriges konsumenter, Spilloteket, Stadsmuseet i Stockholm, Stockholms kvinnohistoriska, Stockholmskällan, Modevetenskapen vid Stockholms universitet, Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.


Lärarinformation

Vill du ha information om vad som händer på Sidenväveriet?

Anmäl dig till att få utskick från oss