Kläder och konsekvens - Sidenväveriets fjärde skolprogram

09.02.2024

Nu släpps Sidenväveriets fjärde skolprogram – Kläder och konsekvens!

Programmet vänder sig till gymnasiet och handlar om frågor om kläder, normer, grupptillhörighet, ekonomiska möjligheter och demokrati. Det är utformat som ett spel där eleverna i grupp styr en karaktär i Stockholm vid olika nedslag i tiden, från 1760 till 1910. Karaktärerna tillhör olika kön och sociala grupper och ställs alla inför olika situationer där de måste göra ett val. Eleverna styr sin karaktär och gör valen. Varje val har sedan konsekvenser.

Frågeställningarna karaktärerna stöter på är lika aktuella i elevernas samtid, och programmet har en stark samtidskoppling.

Kläder och konsekvens är framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden och i samarbete med elever och lärare vid Södra latin och Järfälla gymnasium.

Läs mer om skolprogrammet