Pedagogik-workshop på Sidenväveriet

03.04.2024

Under tre år har pedagogerna på K.A Almgren sidenväveri & museum arbetat i projektet Väva in. I projektet har vi tagit fram fyra helt nya skolprogram med olika målgrupper från förskoleklass till gymnasiet. Under arbetets gång har vi jobbat nära skolor med samarbetsklasser där lärare och elever har varit inblandade i programmens utformning och innehåll.

Vi bjuder nu in till pedagogiska workshops där vi berättar om hur vi gått till väga med Väva in. Tillsammans diskuterar vi pedagogik, hittar på spännande upplägg för olika årskurser och inspirerar varandra.

Några av punkterna vi kommer att ta upp är:
- Hur kan man arbeta tillsammans med skolor?
- Konsten att koppla föremål och berättelser till skolans läroplan
- Aktiva elever och aktiva lärare

Läs mer om pedagogik-workshopen