Årets mattvernissage på Sidenväveriet

17.05.2023

Årets mattor är tre stycken och idag höll elever från vår samarbetsklass i årskurs 5 på Fria Maria Barnskola i Stockholm vernissage för mattorna de började väva på i början av förra terminen. Varje klass som kommer hit på skolprogrammet Väv för klimatet väver på samma mattor och totalt har 104 barn och ungdomar från fyra olika skolor varit med och vävt.

Gäster på vernissagen var Olle Burell (S) kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad, Martin Hansson (MP) intern gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stadshus samt tjänstemannen Adam Rohan.

Eleverna avtäckte mattorna, berättade om den ohållbara klädindustrin och presenterade ett kontrakt med två krav för att få ta över mattorna: "Du får mattan om du lovar att bara köpa in kläder från schysta fabriker" och "Du får mattan om du lovar att kläderna också ska återbrukas".

Politikerna berättade för eleverna att de jobbar väldigt mycket med de här frågorna, och att de kanske inte kan uppfylla alla krav på ett år, men lovade att göra sitt bästa. Sedan skrev både eleverna och politikerna på ett kontrakt.

Om ett år blir det uppföljning och eleverna kommer undersöka hur det har gått med kraven. Är det nöjda får gästerna behålla mattorna, annars tar eleverna tillbaka sina mattor igen.

Väv för klimatet är en del av projektet Väva in som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Programmet handlar om textilindustrins inverkan på miljö och klimat, men också om arbetsvillkor i andra delar av världen. Eleverna får arbeta med återbruk på olika sätt. Bland annat får de vara med och väva på mattor av egna avlagda kläder. Mattorna överlämnas mot slutet av läsåret till en politiker eller annan makthavare, tillsammans med krav på hållbarhet.