Stadsvandra med oss i kvarteren runt Götgatan

06.09.2021

Nu kan du förutom våra guidade visningar inomhus, då vi visar sidenväveriet och utställningen, även boka vår stadsvandring "Siden på Söder".

Vi börjar på Mosebacke torg där Almgrens sidenväveri startade i liten skala 1833 och följer den spännande utvecklingen fram till idag. Sidenväveriets långa historia speglar svensk textilindustris uppgång och tillbakagång och du får inblick i hur det var och är att arbeta som väverska, varperska, vinderska, spolerska, franserska och sömmerska. 

Under Sidenväveriets öppettider avslutas vandringen med ett besök i väveriet för den som önskar.

För de bokade gruppvisningarna gäller maxantalet 15 personer.

Läs mer om stadsvandringen och våra gruppvisningar här på hemsidan under "Besök oss".